Kredyt hipoteczny - baza wiedzy

Znaczenie i wpływ stóp procentowych na WIBOR

Znaczenie i wpływ stóp procentowych na WIBOR
4 (80%) 1 vote

WIBOR i wpływ stóp procentowych na WIBOR spędził już sen z powiek nie jednemu posiadaczowi kredytu hipotecznego w złotówkach. Gdy idzie w górę, rosną raty oraz koszty obsługi zadłużenia. Zazwyczaj kredytobiorcy nie bardzo zdają sobie sprawę jak istotną wartość przedstawia WIBOR w kontekście funkcjonowania rynku kredytowego.

wpływ stóp procentowych na WIBOR

Stopy procentowe i ich znaczenie oraz wpływ stóp procentowych na WIBOR

Aby dobrze zrozumieć czym tak naprawdę jest WIBOR, musimy najpierw przypatrzeć się fundamentom, na których jest osadzony. W tym punkcie absolutnie kluczową rolę odgrywają stopy procentowe, potocznie nazywane też oprocentowaniem. Stopy procentowe, to wskaźniki, które określają procentową wartość opłaty za pożyczenie kapitału. Wartości stóp procentowych ustalane są przez banki centralne lub ich odpowiedniki.

Bank centralny musi stale nadzorować wysokość stóp procentowych, aby regulować krajobraz panujący na rynku. Odpowiednio manipulując wysokością oprocentowania, bank jest w stanie wpłynąć na ilość pieniądza w obiegu. W teorii, wpuszczenie do obiegu rynkowego większej ilości kapitału, wpływa ożywczo na gospodarkę i zdecydowanie ułatwia starania o kredyt. Trzeba jednak pamiętać, że takie działania mogą również przyczynić się do wzrostu inflacji.

W Polsce ustalaniem wartości stóp procentowych zajmuje się Rada Polityki Pieniężnej (RPP). RPP jest decyzyjnym organem Narodowego Banku Polskiego (NBP). W skład RPP wchodzi prezes NBP, a także dziewięciu członków, którzy otrzymują powołania na sześcioletnią kadencję. Głównym zadaniem RPP jest dbałość o to, aby inflacja nie przekraczała wyznaczonych norm. W miarę możliwości członkowie rady dbają również o możliwie maksymalny wzrost gospodarczy, niemniej jednak kwestia inflacji zawsze będzie miała dla nich charakter priorytetowy.

Obecnie rozróżniamy cztery główne stopy procentowe ustanawiane przez RPP:

  • Stopa lombardowa – jest to oprocentowanie pożyczki pod zastaw papierów wartościowych. Manewr ten stosuje NBP pożyczając pieniądze bankom komercyjnym. Wartość tej stopy jest niezwykle istotna także dla zwykłych konsumentów, gdyż zgodnie z treścią tzw. ustawy antylichwiarskiej (ustawa regulująca rynek pożyczek pozabankowych i chwilówek), wysokość oprocentowania dowolnej pożyczki nie może przekraczać czterokrotności stopy lombardowej NBP.
  • Stopa Depozytowa – to oprocentowanie według którego NBP przyjmuje depozyty od komercyjnych banków. Wysokość stopy może zostać na tyle obniżona, aby skutecznie zniechęcić banki do lokowania nadwyżek kapitału w bankach centralnych, w celu skłonienia ich do zasilenia tym kapitałem obiegu pieniądza na rynku.
  • Stopa referencyjna – określa rentowność tygodniowych bonów pieniężnych. Emisją bonów zajmuje się NBP po to, by ściągnąć nadmiar gotówki z rynku. Jeśli natomiast celem jest zastrzyk dodatkowego kapitału na rynek, to bony są skupowane.
  • Stopa redyskontowa to stopa po jakiej NBP przejmuje weksle od innych banków. Z racji tego, że weksle nigdy nie cieszyły się w Polsce wielką popularnością, stopa ta nie odgrywa wiodącej roli w kontekście całego systemu. Nie mniej jednak wzbudza ona ogromne zainteresowanie przede wszystkim u studentów, ponieważ od jej wysokości uzależnione jest oprocentowanie studenckich kredytów.

Oprócz wyżej wymienionych stóp procentowych mamy jeszcze Stopę rezerwy obowiązkowej. Wartość tej stopy również leży w gestii RPP. Stopa rezerwy obowiązkowej nie jest najbardziej typowym narzędziem kontroli inflacji, ale jej rola we współczesnych systemach gospodarczych nabiera ostatnio dużego znaczenia.

Żyjemy w czasach, w których ze świecą szukać banku nie działającego w systemie rezerw cząstkowych. System ten zapewnia bankom względną stabilność w sytuacjach skrajnie kryzysowych. W trosce o utrzymanie płynności finansowej banków, każdy z nich musi odłożyć w banku centralnym pewien procent z każdego przyjętego depozytu. Zasobność rezerw obowiązkowych zależy, oczywiście, od strategii przyjętej przez bank centralny. Im niższy wskaźnik stopy procentowej tym więcej pieniędzy pojawi się na rynku w formie kredytów.

WIBOR i jego charakterystyka

Przyjrzyjmy się, czym jest WIBOR oraz w jaki sposób stopy procentowe definiują jego wskaźniki.

WIBOR jest akronimem od Warsaw Interbank Offered Rate, co w wolnym tłumaczeniu oznacza: „Stawkę pożyczek na warszawskim rynku międzybankowym”. W największym uproszczeniu WIBOR określa stawkę, po której komercyjne banki mogą pożyczać sobie pieniądze. Innymi słowy, ustala cenę pieniądza na międzybankowym rynku.

WIBOR wyznaczany jest przez konsorcjum największych polskich banków. WIBOR może przybierać różne warianty, od jednodniowego po 12-miesięczny, a oprocentowanie zawsze ujmowane jest w rocznej skali. Dla przeważającej liczby konsumentów największe znaczenie ma przede wszystkim wariant WIBOR 3M, który określa koszty pożyczki na 3 miesiące. Parametry tego wariantu są niezwykle istotne dla oprocentowania kredytów hipotecznych.

Wpływ stóp procentowych na WIBOR

W jaki sposób banki ustalają wysokość WIBOR? Prawie zawsze wartość ta będzie znajdować się pomiędzy stopą lombardową, a stopą depozytową. W zdecydowanej większości wartość WIBOR oscylować będzie w granicach stopy referencyjnej. Dzieje się tak, ponieważ banki wychodzą z założenia, że nieopłacalne jest pożyczanie konkurentom pieniędzy taniej, aniżeli po stopie depozytowej, skoro lepszym rozwiązaniem będzie ulokowanie nadwyżek kapitału w NBP. Równie nieopłacalne dla banków jest pożyczanie pieniędzy drożej niż wynosi stopa depozytowa, gdyż zdecydowanie korzystniej będzie po prostu pożyczyć pieniądze w NBP. Tymczasem wysokość stopy referencyjnej jest na tyle atrakcyjna, że sprzyja zawieraniu transakcji na rynku międzybankowym.

Czasy, w których przyszło nam egzystować, odznaczają się bezprecedensowo niskimi stopami procentowymi. Próba przewidzenia ich ewentualnych wartości w przyszłości, przypomina wróżenie z fusów. Zwłaszcza w dzisiejszych, niespokojnych dla światowej gospodarki czasach. Niemniej jednak, warto bacznie śledzić te złożone wskaźniki, gdyż od ich przewartościowania zależeć może niekiedy los tysięcy polskich rodzin uwikłanych w kredyty hipoteczne. A wpływ stóp procentowych na WIBOR ma dla nich kolosalne znaczenie.

Dodaj komentarz

avatar